Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 13-05-2021

koud zetten

betekenis & definitie

1) (1990) (Barg.) verbergen (van gestolen waar).

• Een rechercheur kan spullen op het spoor komen die 'koud zijn gezet': een inbreker verstopt soms zijn gestolen waar eerst 'n tijdje, omdat ze zo vlak na de inbraak nog te heet zijn. (Leo Van Heijningen: Politietaal. 1990)
• Het bewakingssysteem bestaat uit een videocircuit, waarmee auto's in de gaten kunnen worden gehouden. Het krijgt ter controle van kentekens tevens een rechtstreekse verbinding met het landelijk register voor gestolen auto's. Verder moet het systeem het zogeheten 'koud zetten' van auto's tegengaan. Criminelen gebruiken de parkeerterreinen van Schiphol nogal eens om auto's enige tijd stallen (koud zetten), teneinde er later criminele activiteiten mee te ontplooien. (De Stem, 21/08/1995)
• Reinerink veronderstelt dat de inbrekers gebruikmaken van dergelijke tijdelijke opslagplaatsen om minder risico te lopen met gestolen goederen te worden aangehouden. "Dat zie je vaker", aldus Reinerink, "dat ze gestolen goed ergens 'koud' zetten om het later op een rustiger en veiliger moment op te halen." (De Twentse Courant Tubantia, 03/04/2012)
• De recherche beseft: deze BMW kan heel goed zijn ‘koud gezet’ voor gebruik bij die liquidatie waarvan sprake is, om die nadien te overgieten met benzine en met de fakkel in brand te steken. (Het beste uit Koud bloed. 2013)
• Als zowel de auto als de kentekenplaten gestolen blijken, rijst bij de recherche en justitie het vermoeden dat de bmw voor een serieus misdrijf zal worden gebruikt. Doorgaans is zo’n aanname aanleiding dergelijke ‘koud gezette’ auto’s weg te slepen om zo’n misdrijf te voorkomen, maar nu besluiten de autoriteiten tot een opmerkelijke stap. (Paul Vugts: Afrekeningen. 2017)
• Als een informant aangeeft dat ‘Jan Jansen een gestolen Audi koud gezet heeft in een garage aan de Meiboomlaan 15 in Aerden hout’ en de informant is zelf de eigenaar van die garage en wist dat het een gestolen auto was, dan heeft niet alleen de informant maar ook de CIE een probleem. (Gerard Mak: Criminele Inlichtingen Eenheid. 2018)
• (Crimineel ABC in Elsevier, 24/04/2021)

2) (1998) (gevangenis) in volkomen isolatie plaatsen.

• De aantekeningen van Verschuur gaan over de isoleercel, een gejatte lepel, de lijfstraffen, het gesnauw en het racisme. Ook de onderlinge afrekeningen worden beschreven, want elke rat wordt voor het minste geringste koud gezet (isoleercel)... (24 maanden. Het dagelijks leven in een Spaanse gevangenis, in: Leestrip '99. Reis om de wereld in 52 boeken. 1999)
• (Van Dale Modern Bargoens Woordenboek. 2009)