Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

Gepubliceerd op 26-10-2022

kermis in de hel

betekenis & definitie

1) (1911) (sch.) regen en zonneschijn tegelijkertijd. Ook wel: duiveltjeskermis. Vgl. de Zuid-Afrikaanse uitdrukking: ‘it’s a monkey’s wedding’.

• 't Zonneken schijnt en 't regent, 't is in d'helle ker(re)mis (AM PR. en O. V.) of: 't Is kermis bij den duivel (BR,), — of: 't Is duiveltjes kermis (GR.). — 't Is kermesse in d'helle en de duivel slaat zijn wijf (Bi. VIII). — De duivel slaat zijn wijf (De Beer- Laurillard, Woordenschat). — Wanneer 't regent, terwijl de zon schijnt, is des duivels moeder aan bet pannekoeken bakken (W. D.), — of : bakken de heksen pannekoeken (H.). (A. De Cock: Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk. 1911) (zie verder in het Spreekwdb)
• 't Is kermes in de hel. Bet. Regen bij zonneschijn. (C. Breuls: Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect. 1914)
• „Als de zon schijnt en het regent, is het kermis in de hel", placht mijn grootvader uit te roepen. (Simon Carmiggelt: Tussen mal en dwaas. 1949)
• Kerremesse in d’helle — uitdr.: kermis in de hel, regen en zonneschijn tegelijkertijd. (Roland Desnerck: Oostends woordenboek. 1972)
• 'Regen en zon tegelijk - nou is het kermis in de hel,' riep ze. (Simon Carmiggelt: Bemoei je d’r niet mee. 1978)
• (T. van Veen: Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek. 1989)
• (Edmond Cocquyt: Nieuw Gents Idioticon. 1995)
• Uitdr.: 't Is kerremis in d'hel = regen bij zonneschijn. (H. Diddens: Woordenboek van het Mechels dialect. 1999)

2) (1985) (Vlaanderen) schertsend gezegd wanneer iemands hemd uit zijn broek hangt.

• Louis Hannes had mij uitgelachen omdat mijn hemd onder de pijpen van mijn korte broek uit kwam. ‘Kermis in de hel! Kermis in de hel!’ (Walter van den Broeck: Het beleg van Laken. 1985)