Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 17-11-2022

Jules

betekenis & definitie

(1914-1918) (Vlaanderen, euf. of sch.) het toilet. Syn.: naar Thomas* gaan.

• In de landelijke cafés zien we vaak nog het opschrift Koer of Cour,waaraan de uitdrukking naar de koer gaan beantwoordt, met als synoniemen naar bachten gaan of naar achter gaan. Je kunt ook vragen om je even te mogen verwijderen of om je handen te mogen wassen. Je gaat waar ook de koning te voet naartoe gaat. Je moet naar de ontvanger of je wilteven gaan telefoneren. Je brengt een bezoek aan Jules, aan oom Jan of Juffrouw Eenoog of aan Broeder Bril (van 't vertrek). (Biekorf. Jaargang 70. 1969)
• no zjuul goan: naar het toilet gaan, naar de W.C. gaan; ook: no bachtn goan. (Roland Desnerck: Oostends woordenboek. 1972)
• (P. Kempeneers: Reddelen onder de boompjes. Een eerste verzameling lokale en regionale woorden en zegswijzen uit het Tiense met enkele toemaatjes. 1976)
• Naar de Juul gaan. Naar de Weef Claes: W.C. (Jack De Graef: Het Groot Woorden- en Liedjesboek over het Antwerps dialekt. Vierde aangevulde druk. 1981)
• Naar Jules gaan: naar het toilet gaan. (H. Mullebrouck: Vlaamse volkstaal. 1984)
•Jules. Fr. voor latrine of w.c. Vgl. Eng. 'jakes'. (Tony R. De Bruyne: Soldatentaal 1914-1918. 1994)
• Bij Juul gaan (Gent) gaan plassen. (Herman J. Claeys: Vlaams Dialecten woordenboek. 2001)