Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Gepubliceerd op 06-11-2023

Indian summer

betekenis & definitie

(19e eeuw) (< Eng.) korte periode van zacht, zonnig weer in de herfst; nazomer; oudewijvenzomer*. Ook gebruikt voor een aangename, succesvolle periode waarin men zich romantisch en actief voelt op middelbare leeftijd. Dit is geen formele meteorologische term. De herkomst is onzeker maar de uitdrukking werd voor het eerst gebruikt in het oosten van de Verenigde Staten. Ze werd opgetekend in een brief geschreven door een Fransman, John de Crevecoeur, gedateerd 17 januari 1778. In zijn beschrijving van het Mohawk-land schreef hij: "Sometimes the rain is followed by an interval of calm and warm which is called the Indian summer.' De Noord-Amerikaanse indianen of 'native indians' zullen wellicht aan de oorsprong liggen. Het is evenwel niet zeker wat hier met 'indian' werd bedoeld. Mogelijk verwijst het woord niet naar een bepaald mensenras maar is het gewoon een synoniem voor exotisch. Zie ook: boekweitenzomer*; Sint-Michielszomer*.

• De hemel draagt haar zachtblaauw kleed en eene heiligende rust ligt over het landschap uitgebreid. De winden sluimeren, slechts enkele sneeuwwitte wolkjes zweven aan den horizon. Het is het liefelijklagchend afscheid van den zomer; het laatst vaarwel, voordat hij den scepter afstaat aan den ijzigen winter. Dit kort tijdsverloop wordt door de Indianen gebruikt, om alle noodzakelijke voorzorgen tegen den winter in hun wigwam (dorp) tot stand te brengen. Vandaar den naam “Indian Summer”. (De Gids. Jaargang 16. 1852)
• Natuurlijk wordt in zijne reisbeschrijving een vrij groote plaats ingenomen door zijne deelneming aan die alliantie, maar die plaats is niet bovenmatig groot. Toch doet het genoegen, dat hij de andere onderwerpen niet verwaarloost. Zijn tocht op de Hudson, b.v., wordt in de 2deaflevering met warmte en uitvoerigheid behandeld. Hij heeft dien in het najaar gedaan, in den gunstigsten tijd toen de ‘Indian Summer’ zijn toppunt bereikt had, en hij is nu even opgetogen over het landschap als over de kleurschakeeringen, die het najaar oplevert. (De Gids. Jaargang 39. 1875)
• Ik herinner mij die aankomst in New York op een stralenden Septemberdag, onder een heilig-blauwen, sereen-stillen hemel, zóó schoon, zóó rijk, dat ik nooit had kunnen denken, dat zoo iets prachtigs op de wereld kon bestaan.
Dat was het begin van wat de Amerikanen ‘Fall’ of ‘Indian Summer’ noemen. (Cyriel Buysse: De roman van den schaatsenrijder. 1918)
• En wat het twee-partijen-systeem betreft: de bewonderenswaardige procedure van Westminster, die nu haar Indian summer beleeft, is ten slotte het product van een lange traditie. (Libertinage. Jaargang 1. 1948)
• En nu dan toch de roodhuiden; het is geen prettig verhaal. Hierboven gewaagde ik al van de botsingen, welke de blanke inbezitnemingen begeleidden; de ‘Indian summer’ welke thans zulke aangename associaties opwekt, bewaart in zijn naam de herinnering aan de tijd, toen de Indianen vóór het invallen van de winter nog even een minder aangenaam bezoek aan de nederzettingen plachten te brengen. (J. Presser: Amerika. Van kolonie tot wereldmacht. De geschiedenis van de Verenigde Staten. 1949)
• Op een zonnigen dag in October, een van de gezegende dagen van den Indian Summer, vertrokken wij in de vroegte. (Marnix Gijsen: De vleespotten van Egypte. 1952)
• Schuim aan het raam, in het grijzende licht van de indian summer. (H.C. ten Berge: Een geval van verbeelding. 1970)
• Indian Summer of de nazomer zoals die bij ons heet, loopt naargelang de streek op aarde van midden september tot derde week van oktober en soms tot begin november. (Het Belang van Limburg, 10/10/1995)
• Geoogst wordt in de herfst, in het hart van de Indian summer, als een strakblauwe lucht en een stralende zon een misleidend zomers beeld presenteren. (De Standaard, 04/12/1998)
• Met de donkere wolken en neerslag van de afgelopen dagen lijkt de herfst officieel te zijn ingezet. Maar als we de weersvoorspellingen mogen geloven, hebben we nog een ‘Indian Summer' of nazomer te goed. Nog tot het einde van deze week blijft het grijs en regenachtig, maar vanaf volgende week laat de zon zich weer zien en wordt het opnieuw warmer met maxima tot 24 graden. (Het Laatste Nieuws, 21/09/2023)