Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Gepubliceerd op 20-10-2022

hoedje van papier

betekenis & definitie

(ca. 1831) bakerrijm, kinderliedje dat als volgt gaat: “Een, twee, drie, vier, Een hoedje van papier; En als het hoedje dan niet past, Dan zetten we 't in de glazekast, Een, twee, drie, vier, Een hoedje van papier”. Er bestaan, zoals bij de meeste volksliedjes, varianten. De bedenker is onbekend maar het liedje zou ontstaan zijn rond de Belgische onafhankelijkheid (1830). De Zuidelijke Nederlanden hadden toen de onafhankelijkheid uitgeroepen. Koning Willem I der Nederlanden (1772-1843), mobiliseerde een leger van ongeveer 80.000 dienstplichtigen. Die moesten allemaal een uniform en een hoofddeksel hebben. Dat kwam neer op improvisatie want er was onvoldoende geld. Voor de plattelandsschutters werd een ‘hoed (of sjako) van papier’ (overtrokken met een wasdoek) voorzien. In de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut werd het volksliedje al teruggevonden in 1894, maar het zou van vlak na de Belgische onafhankelijkheid dateren. Oorspr. zou het dus een spotliedje geweest zijn.

• (J. van Vloten: Feest-, spring- en dansrijmen. 1876)
• Zij kochten zich uniformknoopen aan den kapot en versierden hun hoedje van papier met bal en baringen. (Eigen Haard. 1889)
• (Johannes van Vloten: Nederlandsche baker- en kinderrijmen. 1894)
• (Limburg's jaarboek jrg 1, 1894)
• (P.A. Hibma: Uit het kinderleven, vertellingen voor jongens en meisjes. 1906)
• (Simon Abrahamsz.: Rijmpjes en versjes uit de oude doos. 1911)
• Er volgde nu een demonstratie van community singing, welke men zou kunnen noemen: van Peperbolleken tot Anne-Marieken, We kregen o.m. te hooren: Paardje rijden, Een hoedje van papier, Ringtingting, En 's avonds, Mijn Vlaanderen, de IJzerpsalm en Vaarwel mijn broeder. (De Maasbode, 24/11/1938)
• (Piet Marée: Ju, ju, paardje en zestig andere oude rijmpjes. 1940)
• (Hubert van Marum: Rijmpjes en Versjes uit Oma's Tijd. 2005)
• (Jan Huijbrechts: Trouw aan Oranje: Antwerpen 1830-1832. 2007)
• De hoedenfabrikant des Konings kreeg dan ook opdracht onverwijld een sjako te ontwerpen die tegen sabelhouwen en regen bestand was en in korte tijd in grote aantallen geleverd kon worden.Het werd een sjako vervaardigd van zwaar karton met een overtrek van linnen en vanbinnen voorzien van een ring en kruis van zwaar ijzerdraad.De sjako kreeg al snel de bijnaam 'hoedje van papier' en het bekende kinderliedje is hierop gebaseerd. (Edward Sodderland, met medewerking van Marleen Riool en Arjaan Wit: Tot behoud van inwendige rust. Leiderdorpers in het geweer van 1830 tot 1839. 2010)
• In het filmpje komt ook nog een hoedje van papier voor. Volgens mij weten de mensen in het filmpje dat aan een hoedje van papier een historische betekenis kleeft van Holland naar België toe. Korte samenvatting: Koning Willem I stuurde troepen naar België om de Belgische opstand neer te slaan. Er was echter geen geld beschikbaar gesteld om ons leger fatsoenlijk aan te kleden. Hoedje van papier was een spotliedje dat in die tijd ontstond. nl.wikipedia.org/wiki/Hoedje_van_papier... (www.geenstijl.nl, 19/05/2014)
• (Anne de Vries: Mijn moeder heeft de pee aan mij: Nederlandse kinderrijmen uit Noord en Zuid. 2015)Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.