Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 03-08-2020

gesmeerde

betekenis & definitie

(1914) (sold. vero.) kop thee met suiker.

• Gesmeerde: een gesmeerde drinken: een kop thee met suiker. (Jac. van Ginneken: Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. 1914. Soldatentaal.)
• Te Kampen heette indertijd een half kommiesbrood een puisje (elders een kniezer), een kop thee met suiker een gesmeerde. (De Amsterdammer, 01/10/1932)