Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

Gepubliceerd op 05-12-2021

feest der herkenning

betekenis & definitie

(1930) (cliché) de vreugde die men beleeft om iets opnieuw tpopulair gemaakt door Hans Kerkhoff, die bij de VARA-omroep in de jaren zestig van de twintigste eeuw een reeks klassieke concerten onder deze titel opzette. Mogelijk zinspelend op de titel van een boekje van H. A. Gomperts uit 1959: 'De schok der herkenning: acht causerieën over de invloed van invloed in de literatuur.' Dit kan dan weer ontleend zijn aan het Engels. 'The Shock of Recognition' is de titel van een bloemlezing uit 1943 van Edmund Wilson. Die uitdrukking wordt evenwel toegeschreven aan de Amerikaanse schrijver Herman Melville (19e eeuw). De frase 'feest der herkenning' is van jongere datum (al opgetekend in 1930).

• Het vooravondconcert om 5.30, te geven door het VAR.A.-orkest ol.v. Hugo de Groot, is geheel gewijd aan opera-muzlek; ouvertures, o.m. van de opera ,De Regimentsdochter” van Donizetti en van „Raymond” van Thomas, muziek uit Paljas", “La Traviata”, „Faust”-ballet, de ,Hymne au Soleil” van Rimsky Korsakoff uit diens „Gouden Haan”, kortom het programma kan voor den toehoorder worden een feest der herkenning, dat in het muzikaal genieten, zooals men weet, een groote rol speelt. (De radiogids; officieel orgaan van de Vereeniging van Arbeiders-Radio-Amateurs (VARA), 23/08/1930)
• De heer Elsenaar mag veronderstellen, dat veel van deze muziek bij het auditorium bekend zal zijn, althans zóó, dat men gemakkelijk bepaalde melodieën en fragmenten herkent. En waar het muziek gemeten voor een niet onbelangrijk gedeelte is een „feest der herkenning”, kan dus met meer vrucht een muzikale causerie gehouden worden naar aanleiding van min of meer bekende werken, dan dat men als uitgangspunt voor zijn beschouwingen een geheel onbekend werk neemt, welks vorm, gestalte en inhoud nog van den beginne af aan in het muzikaal bewustzijn moet worden opgenomen. (De Zaanlander, 06/05/1931)
• “Feest der Herkenning” is een serie concerten van de VARA op zondagochtenden waarin bekende werken uit het klassieke repertoire tot uitvoering komen. (Leeuwarder Courant, 22/01/1959)
• Ik moest terugdenken aan deze verdrongen periode uit mijn leven toen ik Het geloof der vaderen van Gertjan van Dijk las. Het boek was een feest van herkenning en ik las het in een ruk uit. (de Groene Amsterdammer, 05/03/1997)
• Als met ‘Another 45 Miles’ en ‘Long Blond Animal’ eenmaal de medley van hits wordt ingezet, is het één groot feest der herkenning. (Nieuwe Revu, 01/10/1997)
• Toch is het feest der herkenning niet het enige doel dat de organisatoren van 'Pop in beeld' voor ogen hadden. (Trouw, 10/04/1998)
• In het spel zijn korte optredens weggelegd voor acteurs uit de echte X-Files-cast, een feest der herkenning voor iedereen die de serie heeft gevolgd. (Computer! Totaal, november 1998)
• Leestip voor Ad Melkert: neem ‘L’étranger van Albert Camus mee op vakantie. Het zal een feest van herkenning zijn voor de PvdA-fractievoorzitter, die nu forse kritiek te verduren heeft vanwege vermeende fraude met Europees subsidiegeld. (Vrij Nederland, 18/09/2001)
• Omdat het voor Linus prettig was als iedereen elke avond op dezelfde plek aan tafel zat, zag een avondmaaltijd bij familie Van de Werff er altijd hetzelfde uit. Geen uitzonderingen. Dezelfde plekken, dezelfde borden, hetzelfde bestek. Het avondeten was jarenlang een feest van herkenning, en dat was goed. (Martijn Neggers: Spoetnik. 2018)
• Nog een paar weken jongens en dan begint het examen. We maken er een feest der herkenning van! (René van Rooij: Het korte leven van Heleen. 2018)