Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Gepubliceerd op 12-06-2023

familie van de koude kant

betekenis & definitie

(19e eeuw) (inf.) aangetrouwde familie die 'ons koud laat', waar we niets aan hebben. Een 'koude vader' is dan een stiefvader.

• Geneven (juist) over "t huis van den ouden Verduin stond de plaats (boerderij) van Jan Berkhout een achteromsklomp (achterneef), maar van den kouwen kant (aangetrouwd) van Piet Berkhout, den masselaar (metselaar). (J. De Vries: Westfriesche woorden. 1909)
• Toen ik las over Snaartje (Notities onder de Keizerskroon van 23 dezer) kwamen herinneringen boven. Ik nam Collins' new improved Standard Dictionary „Ideal for School and Home" (The Literary Press, Glasgow) uit de naoorlogse jaren en vond daarin Naartje, in S. Afrlca a tangerine orange. Een mandarijntje dus. Een hele stap van schoonzuster, schoonzuster van de koude kant, een snaartje als „ménagère" met warme voeten, zoals dat zo beeldend in de Amsterdamse volkstaal heet, welke ménagère in het voormalige Deli ons zaterdag zo levendig werd geschetst. (Algemeen Handelsblad, 27/03/1968)
• (G.J. Boekenoogen en K. Woudt: De Zaanse volkstaal. 1821-1971) (onder koud)
• Familie, in de zegsw. femilie van de kouwe kant, aangetrouwde familie (ook kortweg: de kouwe kant). (J. Pannekeet: Westfries woordenboek. 1984)
• Alle Van Stiphouten met telefoon zijn nu gebundeld. Op degenen met een geheim nummer na. En de aangetrouwden, die van de koude kant, zoals we dat hier zeggen, ontbreken ook. (de Telegraaf, 20/12/1989)
• Reeds vanaf Wilhelmina is het — van prins Hendrik tot Jorge — de koude kant die dan niet echt deugt. (de Telegraaf, 19/09/1994)
• (Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap. 1995)
• In de tijd dat u huwde was het gebruikelijk dat vermogende ouders hun dochter alleen toestemming gaven voor een huwelijk op basis van koude uitsluiting. Dat betekent uitsluiting van de koude kant, ofwel: uw man. (Liza van Sambeek: Zadelpijn 2. 2004)
• (Paul Spapens, Gerard Steijns, Wil Sterenborg & Frans Verbunt: Goedgetold. Diksjenèèr van de Tilbörgse taol. 2004)
• De artsen wilden haar morfine geven tegen e pijn, en enkele tantes van de koude kant, de aangetrouwden, waren daar ontzettend voor, omdat dat menselijk was…. (Franca Treur: Dorsvloer vol confetti. 2010)
• Op familiefeesten wordt deze gebeurtenis steevast in schrille kleuren getekend, tot groot vermaak van de warme kant en tot ergernis van de koude kant. (Pim Fortuyn: Autobiografie van een babyboomer. 2012)
• De erfenis komt dan niet in de gemeenschap van goederen terecht, maar blijft privébezit van de erfgenaam. Bij een scheiding kan de koude kant dus geen aanspraak maken op het geld. (Eindhovens Dagblad, 25/10/2012)
• Tante Neus was van de koude kant, zoals dat heet, maar zo voelde het niet. (Sylvia Witteman: Thuis mag ik niet zeuren. 2016)
• Al is het van de kouwe kant, familie blijft altijd belangrijk. (Jeroen Guliker: Zeven vrouwen later. 2017)
• Tja, ik had niet de ideale schoonmoeder en was de zeer ongewenste koude kant in het al even zo koudekak-nest der Nijghen! (Astrid Nijgh: Varen met de jonge Jacob. 2017)Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.