Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

Gepubliceerd op 12-06-2020

echtelijk vermaak

betekenis & definitie

(17e eeuw) (euf.) geslachtsgemeenschap. Zie ook: de echt bedrijven.

• … en na dat Men 't echtelyk vermaak nu weer genoten had, Begon Penelope, al 't geen zy geleden Had, van de Vryers, met beknopte, en korte reden, Hem te verhalen. (S. van Rusting: Barbarologia, synde de Sleutel der Grandiloquentia Paganismi, ofte Boeren-Latyn. 1693, geciteerd in WNT)
• (Hans Heestermans: Erotisch Woordenboek. 1980)