Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Gepubliceerd op 18-05-2020

Chinese snit

betekenis & definitie

(1979) (bridge) misleidende en ondoelmatige speelwijze.

• Aan de andere tafel haalde de leider na kl. uitkomst direct troef, speelde de ruitens en vervolgens schopje van tafel, één down. Keurig gespeeld, maar niet indrukwekkend. Door het niet zetten van de vrouw lijkt het veel op een Chinese snit (vrouw voorspelen met het aas in de hand in de hoop dat rechtertegenstander de heer niet zet). (Nieuwsblad van het Noorden, 10/08/1979)
• Het voorspelen van B - en zo nodig laten doorlopen - faalt altijd bij goed tegenspel: óf west neemt de B óf oost dekt de B met de V, waarna altijd nog een slag aan de 10 of 9 verloren gaat. Het voorspelen van de B mislukt dus door het honneur-op-honneur, vandaar dat deze oneigenlijke snit als 'chinese snit' bestempeld wordt. Bij de Chinese snit gebeurt in feite hetzelfde! (Het Parool, 30/09/1989)
• Hij hoopte dat oost 4V bezat en niet zou dekken omdat oost wellicht niet kon zien dat de leider de tien niet had. Deze speelwijze wordt in de volksmond een Chinese snit genoemd. (NRC Handelsblad, 22/05/1993)
• Misleidende speelwijze waarbij door het voorspelen van een honneur een snitpositie wordt gesuggereerd. Zuid mag geen slag verliezen in schoppen en ziet af van de minieme kans dat H sec zit. Hij speelt V voor. West zal in de gegeven positie geneigd zijn niet H te zetten, omdat hij bij zuid B verwacht. Heeft zuid naast B ook 10 (of 9), dan kan dekken met de heer oost-west een slag kosten. (Toine van Hoof: Het Bridge woordenboek. 1998)