Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 19-04-2022

bas

betekenis & definitie

1) (19e eeuw) (Barg.) stuiver.

• Ik was nog zoo kaffers (boersch) dat ik hun alles overgaf en zij en haar pol palmden de basjes (stuivers) soven (guldens) en radden (daalders) in, en toen ik een paar dagen later een basje (stuiver) voor smerrie (tabak) vroeg, zeide haar Pol: Jan, gij zijt nu in de leering geweest, ga naar den manken Albert, die heeft een vertoetscher (heeler) noodig en van alles zult gij uw aandeel hebben. (Conrad Jacobus Nicolaüs Nieuwenhuis: Mijn verblijf in de gemeenschappelijke en afgezonderde gevangenis. 1858)
• (Köster Henke: De boeventaal. 1906)
• Zelfs Trui Harlekijn stond naar hem te gapen, met haar handen op haar schommelvette heupen en een slapend been. Maar de waar bleef zoo peperduur en de Jordaners hadden geen bas meer voor visch en kronkel-aal. (Israël Querido: De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 4: Mooie Karel. 1925)

2) (2021) (< Eng.) (meestal in hoofdletters: BAS) (jeugd) zie tweede citaat.

• Ook in de shortlist van de tienerwoorden laten TikTokkers hun invloed merken. Het woord sheesh, wat zoveel betekent als wauw, vond er immers ingang. Drip zeg je dan weer als je wil benadrukken dat je iemands look of outfit best wel kan smaken. BAS is een afkorting met twee verschillende betekenissen: ofwel bitches ain’t shit ofwel boys ain’t shit. Al wordt het niet altijd letterlijk gebruikt. Je kan het ook gebruiken om een uitspraak kracht te zetten. “Het weer is echt slecht in België. Bas, man.” (Het Nieuwsblad, 06/12/2021)
• BAS: versterkt een uitspraak (bv. Het is slecht weer. BAS man.) (De Morgen, 14/12/2021)
• B.A.S. Zowel uit te spreken als Bas of B.A.S, kort voor Boys ain’t shit of Bitches ain’t shit. In realiteit wordt het echter niet in die context gebruikt, meer om een statement kracht bij te zetten. Als het helpt: wij begrijpen het evenmin… ‘Die test was echt f*cking moeilijk. B.A.S.’ (Knack Focus, 16/02/2022)