Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Zekerheid

betekenis & definitie

In subjectieve zin is zekerheid een kenmerk van een persoon: men is ergens zeker van, heeft een onwankelbare overtuiging (het tegendeel is twijfel of skepsis). In objectieve of logische zin is zekerheid een eigenschap van een bewering: tegenover logische zekerheid staat waarschijnlijkheid of contingentie. Zekerheid en waarheid zijn niet identiek, omdat een bewering ook ‘waarschijnlijk waar’ kan zijn; evenmin zijn zekerheid en kennis identiek, omdat weliswaar wat zeker is ook gekend is, maar niet alle kennis zeker is.

Zie ook descartes, empirisme, epistemologie, geloof, rationalisme, waarheid, wittgenstein.
L. Wittgenstein, Über Gewissheit, 1969 {Over zekerheid, 1977).