Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Voldoen aan

betekenis & definitie

In de logica zeggen we gewoonlijk dat aan een formule die een of meer variabelen bevat wordt voldaan door die verzamelingen van een of meer waarden (zie variabelen) die een ware propositie opleveren als ze voor de betrokken variabelen worden gesubstitueerd. Als bijvoorbeeld Jan en Kees broers zijn, dan voldoen zij aan de formule ‘x is broer van /. Een formule is vervulbaar als er dergelijke verzamelingen waarden bestaan. Maar het definiëren van ‘voldoen aan’ brengt ten dele dezelfde problemen met zich mee als met het definiëren van ‘waarheid’ zijn verbonden. Overigens wordt voldoen aan soms als fundamenteler dan waarheid beschouwd.

Aan een regel of bevel is voldaan als de erdoor voorgeschreven situatie bestaat, ook al is het bij toeval. Er kan dus aan voldaan zijn zonder dat eraan wordt gehoorzaamd.
W.V. Quine, Philosophy of Logic, 1970, hoofdstuk 3. (Voldoen aan als fundamenteler dan waarheid.)