Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Toegang

betekenis & definitie

Men heeft vaak gemeend dat alleen wijzelf toegang hebben tot onze eigen gedachten en gevoelens (privé-toegang) of dat alleen wijzelf toegang hebben langs de meest betrouwbare weg (gepriviligeerde toegang). Zie ook privé-taal.

N. Malcolm, ‘The privacy of experience’, in A. Stroll (red.), Epistemology, 1967. (Bespreekt een dubbelzinnigheid en vervolgens de zaak zelf.)
A.R. Louch, ‘Privileged access’, Mind, 1965. (Discussie in dialoogvorm.)
W. Alston, ‘Varieties of privileged access’, American Philosophical Quarterly, 1971, herdrukt in R.M. Chisholm en R.J. Swartz (red.), Empirical Knowledge, 1973.
A.J. Ayer, The Concept of a Person, 1963 (Over de persoonlijkheid, 1966), hoofdstuk 3, ‘Privacy’. (Bespreekt vier criteria voor ‘privé’.)