Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Telbaar naamwoord

betekenis & definitie

Globaal gesproken hebben telbare naamwoorden een meervoud en kunnen er telwoorden voor staan (bijvoorbeeld ‘kat’), terwijl bij massatermen (of niet-telbare naamwoorden) geen van beide het geval is (bijvoorbeeld ‘sneeuw’).

Veel woorden zijn telbaar en niet-telbaar, in verschillende betekenissen (bijvoorbeeld ‘brood’). Wanneer telbare naamwoorden op deze grammaticale wijze worden gedefinieerd leggen ze niet noodzakelijk een wijze van tellen vast (zie soortterm); ‘ding’ is grammaticaal een telbaar naamwoord, hoewel er niet slechts één manier is om de dingen in een kamer te tellen: wat telt als één ding? Tot de massatermen kunnen al of niet bepaalde abstracte zelfstandige naamwoorden worden gerekend. Zie ook
soortterm.
N. Griffin, Relative Identity, 1977, hoofdstuk 2. (Telbare en niet-telbare naamwoorden. Zie ook de recensie door H.W. Noonan, Mind, 1979, p. 300.)
R. Smith, ‘Mass terms, generic expressions, and Plato’s theory of forms’, Journal for the History of Philosophy, 1978. (Bespreekt de genoemde onderwerpen vooral in verband met Plato.)
F.J. Pelletier (red.), Mass Terms: Some Philosophical Problems, 1979. (Bevat een bibliografie.)