Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Sextus Empiricus

betekenis & definitie

Floruit ca 200 na Chr. op een onbekende plaats. Wordt algemeen beschouwd als de voornaamste vertegenwoordiger van het antieke skepticisme, meer van het agnostische dan van het dogmatische soort (d.w.z. hij verwierp de opvatting dat kermis aantoonbaar onmogelijk is en bepleitte bij deze zowel als bij andere vragen onvooringenomenheid).

Hij werd beïnvloed door de eerdere skepticus Pyrrho van Elis (ca 300 v. Chr.) en gebruikte logische redeneerwijzen (‘tropen’) ontleend aan Aenesidemus van Knossos (iste eeuw v. Chr.). Hij is tevens een hoofdbron voor onze kennis van de stoÏsche logica (die hij bestreed). Zijn voornaamste werken zijn de Pyrrhoneioi hypotyposeis (Samenvatting van het Pyrrhonisme) en Adversus mathematicos (Tegen de geleerden; de boeken 7-11 bevatten de weergave van de skeptische leer).