Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Polymorf

betekenis & definitie

Letterlijk: veelvormig. Het begrip is door ryle in de filosofie ingevoerd en in het bijzonder op het denken toegepast.

Het algemene idee is dat er geen speciale handeling is die we, al denkend, altijd verrichten, en misschien ook dat er geen handeling is die we niet zouden kunnen verrichten zonder te denken; maar het is omstreden hoe we polymorfie precies moeten definiëren.
J.O. Urmson, ‘Polymorphous concepts’, in O.P. Wood en G. Pitcher (red.), Ryle, 1970. (Vgl. ook ibidem, pp. 77-78.)
D. L. Mouton, ‘The concept of thinking’, Nous, 1969. (Kritiek op Ryle.)