Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Ophefbaar

betekenis & definitie

Begrippen, evenals beweringen over hun toepasbaarheid, worden ophefbaar genoemd wanneer er altijd bezwaren tegen het gebruik ervan mogelijk zijn, terwijl deze bezwaren op niet te verhelpen wijze heterogeen zijn. Zo menen sommigen dat men geen welomschreven criteria kan geven die vastleggen wanneer begrippen als vrije wil en verantwoordelijkheid van toepassing zijn. Vgl. de begrippen onvolmaakte en prima-facie-plichten (zie behoren).

H. L.A. Hart, ‘The ascription of responsibility and rights’, Proceedings of the Aristotelian Society, 1948-49, herdrukt in A. Flew (red.), Logic and Language, ist series, 1951. (Hart heeft dit artikel later teruggetrokken, maar het blijft nuttig als verduidelijking van het begrip ophefbaar.)