Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Newcomb, paradox van

betekenis & definitie

Een hoger wezen biedt u twee dozen aan. De eerste bevat duizend gulden. De tweede bevat óf een miljoen gulden óf niets. U mag of wel beide dozen nemen of alleen de tweede. Velen hebben de keus al vóór u gemaakt. Bijna iedereen die voor beide dozen koos vond de tweede leeg. Bijna iedereen die voor de tweede doos koos vond haar vol. Waarvoor zou u moeten kiezen?

R. Nozick, ‘Newcomb’s problem and two principles of choice’, in N. Rescher (red.), Essays in Honor ofCarl G. Hempel, 1969. (Heldere uiteenzetting gevolgd door een soms tamelijk technische bespreking van het probleem en de varianten ervan.)
J.L. Mackie, ‘Newcomb’s paradox and the direction of causation’, Canadian Journal of Philosophy, 1977, herdrukt in zijn Logic and Knowledge, 1985. (Niet-technische beschouwing. Zie p. 220 voor het verband met het dilemma van de gevangene.)