Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Marx, Karl H

betekenis & definitie

1818-1883. Werd geboren in Trier en werkte in verscheidene steden in Noodwest-Europa, ten slotte in Londen. Hij was in de eerste plaats socioloog en econoom, maar zijn opvattingen hebben een aanzienlijke invloed gehad op de filosofie. Hij ging uit van hegels dialectiek, legde samen met F. Engels (1820-1895) de grondslag voor het dialectisch materialisme, en ontwikkelde een systeem van economisch determinisme.

Economische factoren bepalen naar hij meende de menselijke activiteit op elk gebied. Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, 1844. Die deutsche Ideologie, geschreven in 1845-46 (met Engels). Misère de la philosophie, 1847 (kritiek op P.-J. Proudhon (1809-1865)). Manifest der kommunistischen Partei, 1848 (met Engels). Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, geschreven in 1857-58. Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859. Das Kapitale delen, 1867,1885,1893. Van deel 1 is in 1962 een Nederlandse vertaling verschenen. Das Kapital is een verdere ontwikkeling van de twee daarvóór genoemde werken. Veel later verscheen als deel 4 van Das Kapital nog het al in 1862-63 geschreven Theorien über den Mehrwert (Theorieën over meerwaarde), een studie van de economische theoretici vóór Marx. Zie ook materialisme.