Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Lineaire ordening

betekenis & definitie

Een lineaire ordening van een verzameling A is een relatie (zie monade, monadisch) tussen de elementen van A die reflexief, antisymmetrisch, transitief ensamenhangend is in A . Een voorbeeld is de relatie < tussen reële getallen.

Aanschouwelijk kan men de elementen van een lineair geordende verzameling voorstellen als gelegen op een rechte lijn. Een strikte lineaire ordeningvan een verzameling is een relatie die asymmetrisch (zie symmetrisch), transitief en samenhangend is in die verzameling; een voorbeeld hiervan is de relatie < tussen reële getallen. Ook hier kunnen de punten van een rechte lijn als aanschouwelijk voorbeeld dienen.