Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Kwade trouw

betekenis & definitie

Bij Sartre een soort zelfbedrog waarbij men zich als een ding gedraagt veeleer dan, in daden van authentieke keuze, het type zijn te realiseren dat waarlijk mensenlijk is (door Sartre ‘existentie’ genoemd, of het zijn ‘pour soi’ veeleer dan slechts ‘en soi’). Dit onderscheid is metafysisch maar heeft morele gevolgen, want bij ‘kwade trouw’ ontwijken we verantwoordelijkheid en ‘angst’ door keuzemogelijkheden ‘niet op te merken’, of door ons te gedragen volgens een patroon dat anderen van ons verwachten. Zie ook existentialisme, wilszwakheid.

J.-P. Sartre, l’Être et le néant, 1943, deel 1, hoofdstuk 2.
H. Fingarette, Self-Deception, 1969. (Zelfbedrog in het algemeen. Vgl. D.W. Hamlyn, H.O. Mounce, ‘Self-deception’, Proceedings of the Aristotelian Society, supplementary volume, 1971.)