Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 20-04-2017

2017-04-20

Kuhn, Thomas S

betekenis & definitie

1922-. Amerikaanse wetenschapsfilosoof en -historicus, bracht met zijn The Structure ofScientific Revolutions een ommekeer in de wetenschapsfilosofie teweeg. Hij vecht de groei van wetenschappelijke kennis als geleidelijke accumulatie aan. Wetenschap verloopt sprongsgewijs, het ene paradigma (of ‘disciplinaire matrix’) wordt door een nieuwe, met de vorige onvergelijkbare theoretische samenhang vervangen.

Kuhn noemt dat een wetenschappelijke revolutie. In plaats van een wetenschapsfilosofische, rationele reconstructie verdient een sociologische of historische bestudering van wetenschap de voorkeur. The Structure ofScientific Revolutions, 1962, uitgebreide editie 1970 {De structuur van wetenschappelijke revoluties, 1972). The Essential Tension, 1977 (De noodzakelijke spanning, 1979). Zie ook paradigma, relativisme, wetenschapsfilosofie.