Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Heraclitus

betekenis & definitie

Ca 535 - ca 475 v. Chr. Voor-Socratisch filosoof uit Efese (westkust van Turkije). Kritisch-rationeel natuurfilosoof, in wiens denken zijnsleer, kennisleer en ethiek nauw samenhangen en te herleiden zijn tot één grondstructuur: de eenheid der tegendelen. Van zijn werk zijn ongeveer 120 korte fragmenten overgeleverd in de vorm van (deels indirecte) citaten in het werk van latere auteurs. Zie ook logos, voor-socratici.