Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

H-G.

betekenis & definitie

Gadamer, Wahrheit und Methode, 1960. (Gadamers hoofdwerk.) H.-G. Gadamer, Kleine Schriften, drie delen, 1967-72. (Een keuze hieruit is door D.E. Linge vertaald en geredigeerd als Philosophical Hermeneutics, 1976. In Linge’s inleiding wordt Gadamer in verband gebracht met Wittgenstein en andere filosofen. Vgl. R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 1979, waarin (zie index) de hermeneutiek in verband wordt gebracht met W. Sellars en W.V. Quine. Zie voor verdere verbanden met de Angelsaksische filosofie B. Harrison, An Introduction to the Philosophy of Language, 1979, pp. 166-167.)

Th. de Boer en anderen, Hermeneutiek. Filosofische grondslagen van mensen cultuurwetenschappen, 1988. (Artikelen over hermeneutiek en interpretatie. O.a. Dilthey, Gadamer, P. Ricoeur, habermas en collingwood komen ter sprake.)