Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Graankorrels, paradox van de

betekenis & definitie

Ook genoemd ‘sorites’(Grieks voor ‘opeengehoopt’) of (minder vaak) ‘kale man’. Als n een willekeurig geheel getal is en n graankorrels vormen een hoop, dan vormen ook n i korrels een hoop; een hoop houdt niet op een hoop te zijn als er één korrel af gaat. Zo voortredenerend volgt hieruit dat ieder aantal korrels een hoop vormt, ook één of zelfs nul. De paradox treedt op bij alle vage, d.w.z. naar men gewoonlijk meent bij de meeste gebruikelijke predikaten, en is van belang voor de wet van het uitgesloten derde; vgl. ook waarheid. Een speciale ‘vaagheidslogica’ (juzzy logic) is in verband hiermee ontwikkeld.

R.M. Sainsbury, ‘Degrees of belief and degrees of truth’, Philosophical Papers, 1986. (Maakt van de paradox gebruik om graden van waarheid te bepleiten.)
C. Travis, ‘Vagueness, observation, and sorites’, Mind, 1985. (Tracht de paradox op te lossen door een beroep op de context van uiting in plaats van op de vaagheid van predikaten.)
J.A. Goguen, ‘The logic of inexact concepts’, Synthese, 1968-69. (Inleiding tot de fuzzy logic, gebruikt deze om de paradox op te lossen.)