Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Gevolgtrekking

betekenis & definitie

Bewering op grond van iets anders. ‘Alle katten zijn zwart, dus deze kat is zwart’ is een gevolgtrekking, al kan ‘gevolgtrekking’ zowel slaan op de conclusie, ‘deze kat is zwart’, als op het proces van het trekken van de conclusie. Als noch het antecedens noch het consequens geponeerd wordt, zoals in ‘als alle katten zwart zijn dan is deze kat zwart’, dan spreken we van implicatie. Gevolgtrekkingen hoeven niet noodzakelijk deductief te zijn (voor J.S. mill zijn ze dat nooit).

G. Ryle, ‘ “If”, “so”, and “because” ’, in M.
Black (red.), Philosophical Analysis, 1950. (Gevolgtrekking (‘inference’) en implicatie.)
J.S. Mill, A System of Logic, 1843, boek 2, hoofdstuk 1. (Wat is gevolgtrekking?)
M. Deutscher, ‘A causal account of inferring’, in R. Brown en C.D. Rollins (red.), Contemporary Philosophy in Australia, 1969.