Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Frege, Gottlob

betekenis & definitie

1848-1925. Duitse mathematisch logicus, werd geboren in Wismar en doceerde te Jena. Zijn werk op het gebied van de grondslagen van de wiskunde, die hij geheel uit de logica hoopte te kunnen afleiden, werd ernstig verstoord toen Russell hem zijn paradox (zie russell, paradox van) toestuurde. Zijn belangrijkste bijdragen tot de logica waren de door hem ingevoerde kwantificatie en zijn uitwerking van het onderscheid tussen betekenis (Sinn) en verwijzing (Bedeutung); zie betekenis.

Eveneens van grote invloed waren zijn onderscheid tussen begrip en object, zijn gebruik van het begrip functie en zijn verwerping van een ‘taalhande- ling’-analyse van de negatie (iets dat later belangrijk werd voor de ethiek: zie naturalisme). Begriffsschrift, 1879 (kwantificatie). Die Grundlagen der Arithmetik, 1884. Die Grundgesetze der Arithmetik, 2 delen, 1893, 1903. Funktion, Begriff, Bedeuting. Fünf logische Studiën, 1962, en Logische Unter- suchungen, 1966, door G. Patzig bezorgde bundels artikelen van Frege, o.a. ‘Funktion und Begriff, 1891, ‘Über Begriff und Gegenstand’, 1892, ‘Über Sinn und Bedeutung’, 1892, en ‘Die Verneinung’, 1919. Zie ook assertie- teken, functie, idee, identiteit, intensionaliteit, universalia, verwijzing, zinnen.