Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Frastisch en neustisch

betekenis & definitie

Zinnen als ‘de deur is dicht’, ‘doe de deur dicht!’ en ‘is de deur dicht?’ verschillen van elkaar maar hebben ook iets gemeen, hare noemde wat ze gemeen hebben het frastische (globaal: wat gezegd wordt, de inhoud) en wat voor de afzonderlijke zinnen kenmerkend is het neustische (van het Griekse neuoo: instemmen, onderschrijven).

Het frastische kan worden weergegeven als ‘het dicht zijn van de deur’, en het neustische als respectievelijk ‘ja’, ‘alstublieft’, ‘?’. De eerste zin zou dus worden geanalyseerd als ‘het dicht zijn van de deur: ja’. Later onderscheidde Hare bovendien het tropische, d.w.z. het modusteken, van het neustische, welk laatste hij bleef gebruiken voor instemming. Zie ooktaalhandelingen, zinnen.

R.M. Hare, The Language ofMorals, 1952. (Zie de index voor ‘frastisch’ en ‘neustisch’. Zie voor ‘tropisch’ zijn ‘Meaning and speech acts’, Philosophi- cal Review, 1970, pp. 19 vv., met appendix herdrukt in R.M. Hare, Practical Inferences, 1971, pp. 89 w.)