Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Formalisme

betekenis & definitie

Iedere leer die de nadruk legt op vorm veeleer dan op materie of inhoud, bijvoorbeeld in de esthetica. De term wordt echter niet toegepast op metafysische stelsels waarin vormen een rol spelen, zoals die van Plato en Aristoteles. In de ethiek is formalisme de opvatting dat de waarde of juistheid van een handeling ervan afhangt wat voor soort handeling het is (bijvoorbeeld het houden van een belofte), niet van haar gevolgen; vgl. déontologie (ethiek). Voor formalisme in de wiskunde zie intuitionisme.