Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Differentia

betekenis & definitie

Dat wat een soort (species) onderscheidt van andere soorten van hetzelfde geslacht (genus). (De termen ‘soort’ en ‘geslacht’ zijn hier in een algemeen-classificerende, niet in de biologische zin bedoeld.) Voor Aristo- teles vormde het een probleem tot welke categorie de differentia van een substantie-soort (mens, paard, enzovoort) behoorde.