Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Determinata en determinabilia

betekenis & definitie

Rood is een determinatum (meervoud ‘de- terminata’) van het determinabile (meervoud ‘determinabilia’) kleur, terwijl eik een species is van het genus boom (‘species’ [soort] en ‘genus’ [geslacht] in algemeen-classificerende, niet in biologische zin bedoeld). Dat iets een eik is

betekent dat het een boom is, zijn bladeren verliest, enzovoort, maar dat iets rood is betekent niet dat het gekleurd is en nog iets anders. In deze zin is rood in tegenstelling tot eik enkelvoudig.
J.R. Searle, ‘On determinables and resemblance’, Proceedings of the Aristote- lian Society, supplementary volume, 1959.