Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Contextualisme

betekenis & definitie

In de esthetica de leer dat een kunstwerk slechts in zijn context gewaardeerd kan worden. In de wetenschapsfilosofie de leer dat theoretische termen als ‘elektron’ hun betekenis (contextuele betekenis) uitsluitend ontlenen aan het feit dat ze voorkomen als termen in deductieve systemen die empirisch toetsbare theorema’s bevatten. In de ethiek de doctrine dat alle waarden instrumenteel zijn (zie G o E D ), of dat morele problemen zich alleen voordoen en opgelost kunnen worden wanneer we al bepaalde morele principes aanvaarden. Deze principes kunnen alleen ter discussie worden gesteld in het licht van verdere principes.