Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Context van ontdekking en van rechtvaardiging, (‘context of discovery’ - ‘context of justification’)

betekenis & definitie

Begripsonderscheid in de wetenschapsleer, in zwang sinds Popper. Het wordt gebruikt in discussies over de vraag of de regels van een wetenschappelijke methode dienen ter rechtvaardiging (rationele reconstructie) van een ‘gegeven’ wetenschappelijke theorie, of gelden als heuristieken bij het opstellen van wetenschappelijke theorieën. Zie ook abductie, heuristiek, verklaring, wetenschapsfilosofie.