Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Consequentialisme

betekenis & definitie

De leer dat de juistheid van een handeling uitsluitend in termen van haar - werkelijke of verwachte - gevolgen moet worden beoordeeld. Een zwakkere vorm houdt in dat er geen morele principes zijn die niet op zijn minst nu en dan terecht opzij kunnen worden gezet vanwege de gevolgen van hun toepassing, utilisme is een vorm van consequentialisme. Zie ethiek over problemen bij het onderscheiden tussen handelingen en hun gevolgen.

J. Cargile, ‘On consequentialism’, Analysis, vol. 29,1969.
P. Foot, ‘Utilitarianism and the virtues’, Mind, 1985. (Valt het consequentialisme aan. Zie de reactie van S. Scheffler, ibidem.)