Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Carnap, Rudolf

betekenis & definitie

1891-1970. Duits logisch positivist, geboren in Ronsdorf, was lid van de Wiener Kreis. Hij emigreerde naar Amerika, waar hij voornamelijk in Chicago en Los Angeles werkte. Hij trachtte aan te tonen dat metafysica ontstaat doordat wij uitspraken over de wereld verwarren met uitspraken over taal (vgl. formele spreekwijze).

Door zijn fysicalisme (zie positivisme), en later in een uitgebreide studie van confirmatie en waarschijnlijkheid, trachtte hij zijn positivisme op de wetenschappelijke methode toe te passen. Der logische Aufbau der Welt, 1928. ‘Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft’, Erkenntnis, 1932 (vertaald als ‘The unity of science’ herdrukt in W.P. Alston en S. Nakhnikian (red.), Readings in Twentieth Century Philosophy, 1963). ‘Testability and Meaning’, Philosophy of Science, 1936-1937. Meaning and Necessity, 1947, uitgebreid 1956. Logical Foundations of Probability, 1950. The Continuüm of Inductive Methods, 1952. Zie ook basisbeweringen, betekenis, betekenispostulaten, functie, isomorfisch, reductiezinnen, typentheorie, verklaring, waarheid, waarschijnlijkheid, zijn, zinnen.