Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Gepubliceerd op 21-09-2020

Statement

betekenis & definitie

Opdracht (1) In een programmeertaal is dit een zinvolle reeks woorden, die bewerkingen kan omschrijven of specificeren.

(2) Bij het programmeren is dit een rangschikking van symbolen.

(3) Een syntactisch geldige combinatie van woorden en symbolen, die in de procedure-afdeling is geschreven. Het is een combinatie van gereserveerde woorden en door de programmeur omschreven opdrachtelementen (COBOL).

(4) De basiseenheid van een programma, die uit één of meer regels bestaat en die een combinatie bevat van namen, opdrachtelementen, constanten of woorden, waarvan de betekenis in het compileerprogramma is omschreven (FORTRAN).

(5) Een basiselement, dat wordt gebruikt om een gedeelte van het programma te begrenzen, om de in het programma gebruikte namen te omschrijven of om een te verrichten handeling te specificeren. Een opdracht kan bestaan uit een conditielijst, een labellijst, een opdrachtidentificatiesymbool en de opdracht zelf, die met een puntkomma wordt afgesloten (PL/I).