iteratief proces betekenis & definitie

Iteratief proces betekent letterlijk: een proces van herhaling. In de didactiek van Wizwijs wordt ermee bedoeld: stapsgewijs overstappen naar een hoger handelingsniveau door het herhaald uitvoeren van berekeningen op een bepaald handelingsniveau. Dat komt omdat de leerling doorziet dat daarin dezelfde systematiek (herhaling) zit.