Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

ZACHARIAS

betekenis & definitie

vader van Johannes de Doper, priester uit de orde van Abia, was gehuwd met Elisabeth. Beiden waren kinderloos.

In Luc. i wordt verhaald, hoe in de tempel bij het altaar aan Zacharias de engel Gabriël verschijnt en hem de geboorte van een zoon aankondigt, die de voorloper van de Messias zal zijn. Als Zacharias dit betwijfelt, wordt hij stom tot na de geboorte van zijn zoon. Als hem gevraagd wordt hoe deze zal heten, schrijft hij op een tafeltje, dat deze niet Zacharias, maar Johannes moet heten. Terstond worden zijn lippen geopend en zingt Zacharias een loflied, bekend als „de lofzang van Zacharias”, het zgn. Benedictus (Luc. 1:68-79).