Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 06-08-2022

Tongerlo

betekenis & definitie

(1), gem. in de prov. Antwerpen, op vlakke Kempische zandbodem, 2041 ha (bossen, landbouw), telt (1951) 3262 inw.

Frankische vondsten. De Norbertijner-abdij, gesticht ca 1130, speelde een gewichtige rol bij de vruchtbaarmaking van de Kempen en in de 16de-17de eeuw ook op cultureel gebied. Zij werd opgeheven in 1796, de kerk werd verwoest. In 1837 keerden de monniken terug, in 1929 brandden sommige gebouwen af, het overblijvende is uit de 15de-17de eeuw. Hof ter Brulen (15de-!6de eeuw).Lit.: F. Versteene, T., gids voor de bezoekers (Tongerlo 1947); W. van Spilbeeck, De abdij vanT. (Lier 1888); H. Lamy, L’abbaye de T. depuis sa fondation jusqu’en 1263 (Louvain 1914); M. Erens, De oorkonden der abdij T., 1e dl (Tongerlo 1948).

(2), gem. in Belgisch Limburg, aan het Kempisch kanaal, op vlakke, zandige bodem, 805 ha (landbouw), telt (1952) 851 inw. Gothische kerk (14de eeuw) met merkwaardige toren (1408).