Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 06-08-2022

Thomas

betekenis & definitie

(apostel) vormt een paar met de apostel Matthaeüs in Mt. io : 3, Mc. 3 : 18, Lc. 16 : 5, maar in Mt. 1 : 13 is dit Philippus en Thomas. Opmerkelijk is, dat de naam in Joh. (11 : 16; 20 : 24; 21 : 2) geregeld met Didymus vertaald wordt, daar deze Griekse vorm — evenals het Aramese Thoma —- tweelingbroeder betekent en alleen de Johanneïsche traditie aandacht voor hem heeft (11 : 16; 14 : 5; 20 : 25-28).

In de apocriefe Acta Thomae schuilt evenmin waarheid als in de legenden over zijn graf te Edessa (in Osrhoëne), zijn relatie tot de Abgarlegende, zijn apostolaat in Parthië. Sedert de 4de eeuw groeit dat zelfe uit tot „Indië” (Hiëronymus, Epist. 59) en zou hij zelfs daar (volgens de zgn. Thomas-Christenen) als martelaar zijn gestorven.