Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 06-08-2022

Symptoom

betekenis & definitie

is een ziekteverschijnsel, dat betekenis heeft voor de herkenning van een ziekte. Men onderscheidt subjectieve symptomen, die de patiënt alleen zelf waarneemt en objectieve, die de geneesheer met of zonder hulpmiddelen kan vaststellen.

Is een verschijnsel kenmerkend voor een bepaalde ziekte, dan spreekt men van een pathognomonisch symptoom.