Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 06-08-2022

Sultan

betekenis & definitie

is een uit het Syrisch ontleend Arabisch woord (eigenlijk: soeltan) dat oorspronkelijk „macht” of „autoriteit” betekent en aanvankelijk een onpersoonlijke aanduiding van de overheid inhield. Als persoonlijke titel van vorsten schijn! het woord eerst gebruikt te zijn in de 11de eeuw.

Sinds die tijd is „sultan” een zeer hoge Mohammedaanse vorstentitel geworden, hoewel door het veelvuldig gebruik de machtsinhoud weer verzwakt is. In het Turks kreeg sultan de betekenis van „prinses”, wanneer het na de naam of andere titels geplaatst was, zoals Wâlide Sultan, wat vertaald zou kunnen worden met Sultane Moeder Het in Europa gebruikelijke woord sultane kent men in het Oosten niet.