Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 06-08-2022

Stichting

betekenis & definitie

is een rechtspersoon. De wet noemt de stichting hier en daar, maar geeft geen regeling.

Deze berust dus geheel op de vaste rechtspraak en de aanvaarde rechtsleer. Een stichting wordt opgericht bij notariële akte (de stichtingsbrief) of bij testament en vereist is:1. een afzondering van vermogen,
2. een ideëel doel en
3. een organisatie, d.w.z. aanwijzing van een bestuur, regeling van de opvolging in het bestuurslidmaatschap en van de plichten en bevoegdheden van het bestuur e.d. Leden heeft een stichting niet; er zijn geen andere rechtsbetrekkingen dan de rechten en verplichtingen van de stichting zelf.

Lit.: Paul Scholten-Asser, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon (1940), blz. 164 v; C. P. Joubert, Die Stigting in die Rom.-Holl. Reg en die Suid-Afrik. Reg (Diss. Leiden, 1951).