Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

OPPERVLAKTE

betekenis & definitie

of oppervlak noemt men in de planimetrie het reële getal, dat aanwijst, hoeveel als eenheid van vlaktemaat aangenomen kwadraten in een bepaalde vlakke figuur begrepen zijn, of, van het standpunt der infinitesimaalmeetkunde beschouwd, de waarde van een bepaalde integraal (z integraal). In de stereometrie spreekt men van de oppervlakte van gebogen vlakken als de limiet van de som der oppervlakten van een oneindig aantal oneindig kleine deeltjes van het gebogen vlak, die dan als platte vlakjes kunnen worden beschouwd.

In eenvoudige gevallen kan deze limiet langs elementair-meetkundige weg worden berekend, maar meer in het algemeen door middel van de integraalrekening.