Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

MUUR

betekenis & definitie

is een naam, gegeven aan enige geslachten der Alsineeën (z Garyophyllaceeën). In de eerste plaats valt hier te denken aan het met 100 soorten over de gehele wereld verspreide geslacht Stellaria L. of Sterremuur, waarvan men in Nederland 6 soorten heeft: de cosmopolitische 1-jarige S. media VUL, het meest gewone onkruid; de grootbloemige, smalbladige 5. Holostea L., een overblijvende bosplant; de fijne, zeer kleinbloemige S. uliginosa Murr. (syn. [i]S.

Alsine[/i] Grimm.) of Moerasmuur; de zeer smalbladige S. graminea L. of Grasmuur-, de er op gelijkende, maar blauwgroene S. glauca With. (syn. S. palustris Retz.) en S. nemorum L., de grootbladige en -bloemige Bosmuur uit de bossen van het O. en Z. van Nederland, als het ware een weelderige vorm van de gewone Muur, maar met hartvormige bladeren. Muur heten echter ook enkele andere geslachten: Sagina L. of Vetmuur, vnl. op het noordelijk halfrond 25 soorten tellend, waarvan er 5 in Nederland voorkomen: de zeer algemene, liggende S. procumbens L., met 4-tallige bloempjes, de ijle S. nodosa Fenzl., met grotere 5-tallige bloempjes en een 3-tal zeldzamer vormen; dan Minuartia Loefl., met 100 soorten op het noordelijk halfrond, in Nederland vertegenwoordigd door M. (syn. Alsine) tenuifolia Hiern., de fijnbladige, kleinbloemige, 1-jarige Heggemuur; Arenaria L., op het noordelijk halfrond niet minder dan 160 soorten omvattend, met als enige Nederlandse soort A. serpyllifolia L., de Zandmuur, goed kenbaar aan de zittende, eironde, spitse blaadjes; Moehringia L., met 20 soorten op het noordelijk halfrond en in Nederland de 1-jarige, kleinbloemige M. trinervia Clairv., Drienerfmuur genaamd om de 3 krachtige nerven der bladeren; ten slotte Malachium Fr. met de soort M. aquaticum Fr., de in Nederland op vochtige plaatsen vrij algemene, grootbladige en -bloemige, overblijvende Watermuur, met ingesneden kroonblaadjes als Stellaria, maar met 5 stijlen in plaats van 3 in de bloem.