Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-01-2023

LEER

betekenis & definitie

Westduitse stad in het Land Nedersaksen met (1951) 20960 inw. (1939: 13800; 1945: 18 070), v.w. 85 pct Evang. en 15 pct R.K., is gelegen bij de Leda aan de spoorlijnen naar Emden, Oldenburg en Rheine en heeft een autobusverbinding met Groningen. In 789 werd er door Liudger de eerste Christelijke kerk in Oost-Friesland gesticht.

In de 15de eeuw was het de zetel van de bekende hoofdeling Focko Ukena. Nederlandse ballingen brachten er in de tweede helft van de 16de eeuw de linnen- en wolindustrie, welke zich tot het einde van de 18de eeuw wist te handhaven. In de 19de eeuw had het talrijke branderijen, en ontwikkelde het zich tot een havenen afvoerplaats aan het Dortmund-Eemskanaal. Het heeft een grote veemarkt. De industrie omvat cementwaren, steenbakkerij, cartonfabricage en verschillende voedingsmiddelenbedrijven. In de buurt ligt het dorp Logo met het kasteel Evenburg. Leer is een der oudste Oostfriese plaatsen; het werd echter pas in 1823 stad. Het aantal gebouwen en woningen (1939=100 pct) bedroeg in 1945 98 resp. 80 pct, in 1950 99 resp. 90 pct.