Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Kattegat

betekenis & definitie

de druk gebruikte doorvaart tussen de oostkust van Jutland en de westkust van Zweden, ten N. van de Deense Archipel, is in het Z. door de Grote en Kleine Belt en de Sont met de Oostzee verbonden. Het heeft in het W. en Z. lage, doch in het O., in Zweden, zeer steile en rotsachtige, met scheren bezette kusten, die soms voor de scheepvaart gevaar opleveren.

Aan de oostzijde ligt een brede, meest 10-15 m diepe, zandige ondiepte. Ten O. van de eilanden Laeso en Anholt bedraagt de diepte 50 m, in het N.O. zelfs ca 100 m. De algemene stroming is Z.-N., nl. van vrij zoet Oostzeewater; slechts op de diepste plaatsen is er een zoute onderstroom naar het Z.