Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Kapel

betekenis & definitie

betekent tegenwoordig vooral kleine kerk. De bidplaats opzij van het kerkgebouw en hiermede organisch verbonden noemt men zijkapel. Het woord komt van capella, diminutief van capa, vandaar het woord kap. De Frankische koningen hadden een groot vertrouwen in S. Martinus van Tours en bewaarden met veel zorg een soort kapmantel van die heilige.

Zij togen nooit ten oorlog of die capa of capella moest mee. Hem, die er voor te zorgen had, noemde men capellanus; de plaats zelf waar die mantel berustte, werd ook al capella geheten. En vandaar zegt men kapel of kapelaan.