Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 04-07-2022

Jordanes

betekenis & definitie

verkeerdelijk Jornandes, geschiedschrijver der 6de eeuw, een geboren Alaan, doch zichzelf tot de stam der Goten rekenende, was achtereenvolgens notarius, monnik en (naar men meent) bisschop van Crotone; hij is na 552 overleden. In het boek De origine actibusque Getarum geeft hij inlichtingen omtrent het oude Skandinavië, beschrijft de tocht der Goten van daar naar Spanje en Italië en eindigt met de terugkeer van Belisarius uit het door hem veroverde Ravenna.

Zijn tweede geschrift De origine actibusque Romanorum of De summa temporum, een verhaal der wereldgeschiedenis tot op Justinianus, heeft weinig waarde meer.Bibl.: De origine actibusque Getarum, ed. Th. Mommsen (1884, Monumenta Germaniae historica: auctores antiquissimi V); Eng. vert.: Gothic History, d. G. G. Mierow (Princetown 1915).

Lit.: F. Werner, Die Latinitat der Getica des J., diss. Halle (1908); W. Enszlin, Des Symmachus Historia romana als Quelle für J. (München 1948, Sitzungsber. d. Bayr. Ak. d.

Wiss., Phil.hist. Klasse 1948, 3).